A PROJEKTRŐL

A kidolgozott pályázati program irodalmi/drámapedagógiai alapú, célja a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztése, ismeretanyaguk bővítése. A projekt alapvető témája a kulturális és társadalmi integráció, az egyén és a közösség viszonya, a tudás és tehetség alapú érvényesülés és az identitástudat. Előadások, pályaorientációs program, heti tanórán kívüli beszélgetések és kulturális, verszenei programsorozat mellett két személyes találkozó és egy közös nyári tábor vár a bevont diákokra és pedagógusokra.
A projekt szakmai alapjait, az alkalmazott módszerek működését, mint a tanítási drámát vagy a költészet és a drámapedagógia beszélgetéssel vezetett játékos formáit a Magyar Versmondók Egyesülete alakította ki, és az elmúlt évek során a gyakorlatban is tesztelte már.

A gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl olyan nemzetközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi a projekt, amelynek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. Ezen túlmenően a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőségük nyílik nyelvtudásuk fejlesztésére, az idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.

Szakmai programunkat úgy alakítottuk, ill. dolgoztuk ki a programot megvalósító szakemberekkel, hogy azok ugyanazon témakör mellett egymásra épüljenek mindkét iskolában.  Így egy komplex, átfogó és célirányos, a tanulókat érintő közösségi programsorozatot sikerült közösen kialakítanunk, amelynek megvalósítása alatt konkrét összehasonlítási pontok adódnak az eredményességet illetően, hiszen a két partnerintézmény programja azonos alapokon nyugszik.

A fentiek alapján pályázatunk lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük a szociális kompetenciái fejlődjenek. Reményeink szerint mindez hozzájárul(hat) a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához, társaikhoz (a közösséghez) való kapcsolatuk fejlődéséhez, ill. az így kialakított közös programok reményeink szerint segít(het)ik a tanulók (egymás iránti) előítéletességének csökkenését. Mindezt észrevétlenül, játékos, ismeretterjesztő, zenei és irodalmi alapon.

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>