JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS 1.

A foglalkozás témája az emberi kapcsolatok, az egyén és a közösség, a társadalom volt. A foglalkozás vezetője, Horváth Csenge színész, Radnóti-díjas drámafoglalkoztató és Wiegmann Alfréd Nívó-díjas szakértő a társadalomról, az érzelmek kinyilvánításáról, a családi kapcsolatokról, a szeretetről, a szeretet igényéről beszélgetett röviden elsőként, majd fokozatosan tért át a társadalomra: a családi életből a magánéletbe, majd a közéletbe, párhuzamba állítva a legfontosabb célkitűzéssel, amely a valós szinergiát jelenti ezek között: a tettvágy a jóra, az ambíció és a motiváció témakörére. Olyan fogalmakat tisztáztak a gyerekekkel, mint a társadalom szó eredete, a közösségi lét, a hontalan és a hajléktalan közötti különbség, ezek okai, és érintettük a politika, a döntéshozás szintjét is.

A bizalom – óvatosság, illetve a segítség – tettrekészség tengelyén mozgatták a játékokat, helyzetgyakorlatokat, és körüljárták, milyen az, amikor nem ismerik el az ember képességeit, tudását, vagy nem hisznek neki, és mi szükséges ahhoz, hogy a felismerés és a felszínre hozás képességét fejlesszük. Ezen a ponton indult el a valódi érzékenyítő tréning.

A foglalkozás a társadalmi lét, a viselkedéskultúra, a magánélet és a közösségi élet közötti magatartásbeli különbözőség és hasonlóság felismerését teszi lehetővé, viselkedéskultúra és az empatikus képesség fejlesztése mellett a magyar költészet megismertetését és örökzöld helyzetek tolmácsolását teszi elérhetővé, ezek pedig különösen jelentős kérdések, ha hátrányos, sőt halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, mint itt, a bevont diákok esetében.

A foglalkozásokat az iskola és a gyerekek összetételének sajátosságait figyelembe véve tartottuk meg. Nagy odafigyeléssel és gondossággal kellett előkészíteni magát a foglalkozást is, hogy a különböző képességű és motivációjú gyerekek figyelmét egyaránt felkelthessük és fenntarthassuk, másfelől közösségi, tehát együttes tevékenységre sarkalljuk őket. Különösen azért, mert a tanulók az egyes iskolák csoportjai belül is meglehetősen változatos képet mutatnak.

Ugyanakkor a témakör lehetővé teszi különböző magatartásminták bemutatását és tapasztalatszerző helyzetgyakorlatok kipróbálását játékos formában, a tanítási dráma segítségével, erre ez alkalommal is alapoztunk: a szakember bizalomjátékkal illusztrálta és érzékeltette a közösséghez tartozást: a szemüket becsukva bízták rá magukat egy önként jelentkezőre a résztvevők.

Mivel a kollektív drámaépítés esetében a moderátor egyfajta „kontroll” szerepet lát el, irányítja a csoport munkáját, fontos volt, hogy a csoport kreativitását, szárnyalását nem szorítsuk háttérbe: fel kellett ismerni annak a lehetőségét, hogy miként tudjuk használni a csoport ötleteit, miként tudunk rendezőtanárként a játszók rögtönzött ötleteiből éles szemű dramaturg módjára építkezni.

A kreatív foglakozás jól egészítette ki a meglehetősen nagy figyelmet igénylő fogalmi meghatározásokat. Az empátia, a mások iránti figyelem, a másik fizikai és lelki elfogadására irányuló gyakorlatok, a koncentrált jelenlét, a belső elcsendesedésre irányuló játékok, vagy az együttműködésre, s nem utolsósorban a kreatív, problémamegoldásra szolgáló játékok felszabadult hangulatot, nagy örömet idéztek elő a gyerekekben. Érdekes volt megfigyelni, hogy néhány gyereknél az elcsöndesedés, a koncentrált figyelem előhívását lehetett a legnehezebben elérni. A foglalkozás végén egy kézszorítás, mint a csoportban körbe menő üzenet, meglepően nagy érzelmi visszhangra talált. Néhány tanulónál kifejezett rajongás volt érzékelhető a talpraesett foglalkozásvezető drámapedagógusok iránt.

 

  • NAGYECSED_JATEKOS_1_1
  • NAGYECSED_JATEKOS_1_2
  • NAGYECSED_JATEKOS_1_3
  • NAGYECSED_JATEKOS_1_4
  • NAGYECSED_JATEKOS_1_5
  • full screen slider
  • NAGYECSED_JATEKOS_1_7
wowslider.com by WOWSlider.com v6.4

One Response to “JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS 1.

  • A játékok nagyon izgalmasak voltak. A relaxáció közben kissé elpilledtem és magamba gondoltam. Sok mindent megismertem a társaimról, amit eddig még nem tudtam. Rájöttem a bemutató folyamán, hogy sok közös van bennem és a többiekben.

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>