JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS 2.

Az érzékenyítő tréning témája szintén az önkéntesség fontossága volt. A gyerekek csoportokat alkotva találtak ki egy önkéntes feladatot, melyet élő szoborként bemutattak. Az együttesen kivitelezett gyakorlatok összekovácsolták a csoportokat és igen derűs, interaktív percekkel lettek gazdagabbak.

Tanuló véleménye:

Nagy Zsófia: Én nagyon élvezem az ilyen foglalkozásokat, mert sokat nevetünk egymáson, de gondolkodtató feladatok is vannak.

 

A játékos csoportmunka alkalmával érzékenyítő tréningek révén próbáltuk meg közelíteni egymáshoz a különböző képességgel, kompetenciákkal, affinitással rendelkező gyerekeket.

Az első feladat, amelyben a gyerekek részt vettek, az a különböző szempontú csoportbontó és egyesítő, közösségépítő játék volt, dr. Lutter Imre drámapedagógus, előadóművész moderálásában. Ennek során azt próbáltuk feltárni a diákok előtt, hogy bizonyos tulajdonságaik, képességeik, gondolkodásmódjuk alapján egyes társaikhoz hasonlóak, más társaiktól pedig különböznek, azonban mind a hasonlóság, mind a különbség egyetlen perc alatt eltűnhet vagy megváltozhat, ha más szempontból vizsgáljuk a közösségen belüli egyéneket.

Előbb adottságaik (nemük, felekezetük, származásuk) szerint vizsgáltuk hovatartozásukat, azt követően egyéni kompetenciáik révén kértük, hogy határozzák meg, hová csatlakoznának (készségtárgyak, kapcsolati hálók, teljesítmény, gondolkodásmód). Ez az önismeretben is fontos tréning volt.

Ezt követően tükörjátékok révén tapasztaltattuk meg a diákokkal, hogy bár hasonlítani, utánozni lehet embereket, de ugyanolyanok nem tudunk lenni, mint mások, mert nincs két egyforma ember. Mind a vezető, mind a tükörszerepben dolgozó (majd a funkciókat megcserélő) gyerekek koncentráltan figyeltek társuk és saját mozdulataikra, a fáziskésések lecsökkentésére, és közben megtapasztalták, milyen egyedi vonásaik vannak nekik és társuknak.

A foglalkozás törzsét alkotó átfogó feladatot Szennik Évi diákszínjátszó-rendező vitte végig. Ennek keretében a komponens résztvevőit 6 kisebb csoportra bontottuk, amely csoportok mindegyikének az ún. sztereotípiákat kellett felállítania az előre meghatározott szempontok alapján, bizonyos társadalmi csoportokkal kapcsolatban. A csoportvezetők a közösen összeállított szempontrendszert olvasták fel, a megállapításokkal pedig a többi résztvevő tudott vitatkozni, vagy egyetérteni.

A csoportmunka egyik fő várható eredménye a közösségen belüli, mindennapi helyzetekben tanúsítható viselkedési módok, magatartásminták meghatározása, az egyéni célok mellett a közösségi célok megismerése, kijelölése, a státuszgyakorlatok révén az alá-fölé- és a mellérendeltségi helyzetek kipróbálása és kezelése kompromisszumok révén, és a valós kapcsolati hálók kialakítása és karbantartása, valamint a külföldön történő tájékozódás, kapcsolatteremtés nehézségeinek feloldása.

A hátrányos helyzetet sokszor azonosítják a deprivációval („valamitől való megfosztottság”), mivel ez esetben már nem csak jövedelmi, hanem egyéb hátrányokról – betegségekről, elmagányosodásról, személyiség problémákról, rossz lakásviszonyokról, rossz életkörülményekről, munkanélküliségről, és sok esetben szenvedély betegségekről is – szó van. A többszörösen hátrányos helyzetet olyan személyekre, családokra vonatkoztatják, akiknél a hátrányok halmozódnak, és ez különösképpen nehezíti az azokból való kiemelkedést. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek öntudatlanul mindezt vagy a saját bőrükön érzik, vagy egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy életük jobb és kevésbé kiszolgáltatott is lehetne. Ezért nagyon fontos a téma érzékeny megközelítése.

A játékok, feladatok lehetőséget teremtettek a tanulók számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük a szociális kompetenciái fejlődjenek. Reményeink szerint mindez hozzájárul(hat) a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához, társaikhoz (a közösséghez) való kapcsolatuk fejlődéséhez, ill. az így kialakított közös programok reményeink szerint segítik a tanulók egymás és mások iránti előítéletességének csökkenését.

 

  • Érzékenyítő trénig 2 2015.03.04 (1)
  • Érzékenyítő trénig 2 2015.03.04 (2)
  • full screen slider
  • Érzékenyítő trénig 2 2015.03.04
css slideshow by WOWSlider.com v6.4

Comments are closed.