PROGRAMOK

ELŐADÁSOK

A pályázat keretében meghatározott célokat és lehetőségeket figyelembe véve egy szakmai értelemben több modulra épülő programot dolgoztunk ki, amely a gyerekeknek egyszerre kínál és mutat alternatívát, és nyújt menedéket az élet különböző helyzeteinek feldolgozásához, a társadalom legkülönbözőbb szintjein élő emberek elfogadásához, megértéséhez. Az előadások programja olyan szakmai modulokra épül, amelyek követik a költészet életszerű szituációinak kettős, érzelmi és értelmi alapú feldolgozásának lehetőségeit. Az előadásokkal célunk a megjelölt témák mentén az információk, ismeretek bővítése, a mindennapi helyzetekben tanúsítható viselkedési módok, magatartásminták meghatározása, a státuszgyakorlatok révén az alá-fölé- és a mellérendeltségi helyzetek kipróbálása és kezelése, a valós kapcsolati hálók kialakítása és karbantartása, a morális kérdések helyes kezelése.

 

Az előadások az alábbi témák mentén haladnak:

o az önkéntesség fontossága

o az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése

o a külföldi/határon túli iskola és térségének, országának megismertetése

o a határon túli magyarokkal kapcsolatos ismeretek bővítése

 

HETI DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK

A heti délutáni foglalkozások célja, hogy a gyerekekben tudatosítsa az adott kérdéskör mondanivalóját, problematikáját, a dilemmák feloldhatóságát, segítsen helyesen gondolkodni az erkölcsi kérdésekben, illetve mások megítélésében.

A beszélgetések prózai formában, de könnyen megérthető, felfogható nyelven közelítik meg azokat a témákat, amelyek az előadásokon elhangzanak, illetve bemutatásra, kipróbálásra kerülnek.

 

A heti délutáni foglalkozások az alábbi témák mentén haladnak:

o az önkéntesség fontossága

o az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése

o a külföldi/határon túli iskola és térségének, országának megismertetése

o a határon túli magyarokkal kapcsolatos ismeretek bővítése

 

HETI NYELVÓRÁK

A programba bevont diákok 15 fős csoportokban, hetente egy alkalommal külön nyelvi foglalkozáson vesznek részt, délutáni program keretében. A fejlesztésben minden bevont tanuló részt vesz. Az Európai Unió meghatározó nyelvei azért is fontosak, mert a nyelvtudás nélkül ma szinte lehetetlen érvényesülni: az egyik leghatékonyabb kommunikációs eszköz fejlesztése érdekében a nyelvtanulást kreatívan, vizuális és interaktív feladatokkal, sok beszéddel valósítjuk meg.

 

Mit várunk a nyelvi foglalkozásoktól?

Hallás utáni értés: a résztvevők megértik a lassú tempójú, ismerős témákról szóló beszédet. Követni tudják az összefüggő párbeszédeket egyszerű témákban, megértik a rájuk vonatkozó utalásokat.

Olvasás: el tudnak olvasni néhány bekezdésnyi összefüggő szöveget ismerős témában, ki tudják szűrni belőle a számukra fontos információkat, megértik az egyszerű levelek lényegét.

Társalgás: egyszerűbb kérdésekre is tudnak válaszolni, fenn tudnak tartani egy rövid dialógust, ki tudják fejezni szándékaikat, nagyon egyszerűen meg tudják fogalmazni véleményüket.

Folyamatos beszéd: egyszerű fogalmazással be tudnak mutatni eseményeket, embereket, őket érdeklő témákat.

Írásban összefüggően tudnak majd fogalmazni az őket érintő témákról, tájékoztatni tudnak másokat eseményekről, céljaikról.

JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a fiatal korosztály, az iskolások felkészítését az élet legkülönbözőbb helyzeteire. Ehhez az élő és megszólaló, valamint tipikus és speciális helyzeteket, szituációkat generáló költészetet hívjuk segítségül, amely lehetővé teszi különböző magatartásminták bemutatását prezentációk és irodalmi példák, valamint tapasztalatszerző helyzetgyakorlatok kipróbálását is játékos formában, a drámapedagógia segítségével. A foglalkozások a viselkedéskultúra, a társas és közösségi kapcsolatteremtés, illetve a beszédkultúra fejlesztése mellett a magyar költészet megismertetését és örökzöld helyzetek tolmácsolását teszik lehetővé és elérhetővé, amely különösen jelentős eredményeket produkál a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek körében.

KULTURÁLIS PROGRAMOK

Azt szeretnénk, ha a pályázati programban résztvevő diákok az igényes, értékes, de könnyen fogyasztható kultúrával találkoznának, ezért több különböző stílusú zenekar és előadó koncertjén vehetnek részt. Mások mellett a kultúra fiatal nagykövete, a Kávészünet zenekar, a Kaleidoszkóp-díjas Sajtkukacz együttes, Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző-előadóművész, Gerendás Péter Liszt-díjas zeneszerző-előadóművész és Bakos-Kiss Gábor színművész előadását is megnézhetik.

A zenei programsorozat a kulturális identitás és értékmegőrzés mellett felhőtlen szórakozás keretében segít közelebb vinni a foglalkozásokon is alkalmazott költészetet a gyerekekhez.

A zenekari koncertek interaktívan zajlanak, és jellegük miatt maradandó élményt nyújtanak a fiataloknak. Különösen azzal, hogy emberközelivé válik a költészet és megérzik, megértik, hogy a versek szerzői is elsősorban emberek, akik éppúgy megélték az általunk is átélt helyzeteket, mint mondjuk az előadók vagy maguk a tanulók.

 

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ

Intézményünk és a partneriskola tanulóinak és pedagógusainak közös személyes találkozója a projekt megvalósítása során egy alkalommal valósul meg.

A találkozó a külföldi partneriskola meglátogatását jelenti a projektbe bevont tanulók és pedagógusok részéről. A két intézmény bevont tanulói és pedagógusai közös szabadidős programokon vesznek részt, ezen a vendéglátó és a vendégintézmény saját kulturális értékeit, sportsikereit mutatja be a partner intézmény diákjainak és pedagógusainak (pl. szakkörök, foci és kézilabda csapat bemutatója, énekkar és közös éneklés). Mindez nagyban hozzájárul iskoláink és pedagógia programjaink kölcsönös megismeréséhez.

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>